XSA0003 Saksan jatkokurssi 1 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa , suomi

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- osata käyttää saksan kieltä arkitilanteissa perusfraaseja ja sanastoa käyttäen
- ymmärtää selkeää puhetta arkipäivän aiheista
- osata kertoa menneistä ja tulevista arkipäivän tapahtumista

Suoritustavat

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan. Kirjallinen ja suullinen koe.

Sisältö

Kurssilla harjoittelet kertomaan asumisesta sekä päivän kulusta, opit sopimaan tapaamisesta ja ottamaan vieraita vastaan sekä keskustelemaan ruoasta. Opit myös lisää matkustussanastoa ja jatkat ääntämisen harjoittelua. Kulttuuritietämyksesi saksankielisistä maista laajenee. Kurssilla käsitellään genetiivi, aakkoset, vaihtoprepositiot, sivulauseet, päivämäärä, vuosiluvut, imperatiivi ja futuuri.

Lisätiedot

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Oppimateriaalit

Oppikirja Hallo! 2, kappaleet 1-6

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
ISBN 978-951-792-735-2 Kauppi - Odell: Hallo! 2, Finn Lectura

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin sekä kirjallinen ja suullinen tentti.

Esitietovaatimukset

XSA0001- XSA0002 tai vastaavat tiedot.