XSA0004 Saksan jatkokurssi 2 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa , suomi

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- osata käyttää saksan kieltä arkitilanteissa
- ymmärtää selkeää puhetta tutuista aiheista
- osata keskustella tutuista arkipäivän tapahtumista

Suoritustavat

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan. Kirjallinen ja suullinen koe.

Sisältö

Kurssilla harjoittelet ostoksilla käymistä, kuvailemaan ulkonäköä, kertomaan omasta asuinalueestasi, lomasta ja vapaa-ajasta sekä työelämästä. Syvennät myös osaamistasi ääntämisessä. Kulttuuritietämyksesi saksankielisistä maista laajenee. Kurssilla käsitellään adjektiivin taivutus ja vertailu, refleksiiviverbit, imperfekti sekä pluskvamperfekti, konditionaalin vastineet, infinitiivi + zu -rakenne ja relatiivipronominit.

Lisätiedot

Kontaktiopetusta kolme kaksoistuntia viikossa yhden periodin ajan.

Oppimateriaalit

Oppikirja Hallo! 2, kappaleet 7-12

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
ISBN 978-951-792-735-2 Kauppi - Odell: Hallo! 2, Finn Lectura

Arviointiperusteet

Säännöllinen ja aktiivinen osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin sekä kirjallinen ja suullinen tentti.

Esitietovaatimukset

XSA0001- XSA0003 tai vastaavat tiedot.