XSA0104 Text und Kultur im Kontext (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa , suomi

Osaamistavoitteet

Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi...

- tunnistaa saksalaisen kulttuurin sekä tekstin diskurssin;
- itsenäisesti osata hakea tietoa saksankielisistä lähteistä;
- hallita medialukutaidon kohtalaisesti;
- hallita keskusteluvalmiudet eurooppalaisessa konteks

Suoritustavat

Pari- ja pienryhmissä keskustellaan aiheista.

Sisältö

Kurssilla käydään läpi erilaisia aiheita opiskelijoiden toivomusten mukaan. Luetaan ja analysoidaan erilaisia tekstejä, kuunnellaan saksalaista musiikkia, katsellaan elokuvia. Painopiste on eri tekstilajien ymmärtäminen.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ryhmätöihin ja kommunikatiivisiin tilanteisiin, itsenäinen työskentely.

Esitietovaatimukset

Saksan perustaito (hyvin suoritettu lukion saksa tai Saksa 1-4 tarvittaessa täydennettynä valmentavalla kurssilla hankitulla taidolla) sekä lisäksi yhden tai kahden vuoden pääaineen aineopinnot.