XSA0662 Betriebspraktikum in Deutschland (7 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa

Osaamistavoitteet

Työharjoittelun kautta tutustuminen työelämään Saksassa. Oleskelun ja työn kautta kielitaidon parantaminen ja verkostoituminen.

Suoritustavat

Henkilökohtainen online coaching voidaan suorittaa milloin tahansa lukuvuoden aikana. Työharjoittelu sijoittuu seuraavaan vuoteen. Harjoittelun jälkeen kirjoitettava suomenkielinen raportti työharjoittelusta aineopintopisteiden saamiseksi. Kieliopintopisteet oleskelun perusteella; oleskelusta laaditaan saksankielinen raportti.

Sisältö

Harjoittelupaikan hakeminen kielikeskuksen saksan lehtorin opastamana. Opiskelijoita opastetaan henkilökohtaisesti koko prosessin aikana. Saksankielisten normien mukainen online-hakemusten tekeminen. Online-hakemuksen kirjoittamiseen liittyvät ongelmat. Harjoittelun aikana saksalaisessa yrityksessä syntyy henkilökohtaisia kontakteja ja ympäristö tulee tutuksi.

Arviointiperusteet

Työharjoitteluaika ja saksankielinen työharjoitteluraportti.

Esitietovaatimukset

Liikesaksa 1+2 TAI Saksa 5+6, Geschäftsdeutsch-kurssi ja valinnaisia kursseja tai vastaava saksan kielen taito.