XSA0663 Studienfahrt nach Deutschland (2-4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa

Osaamistavoitteet

Suullisen ja kirjallisen viestimisen sekä kuullun ymmärtämisen parantaminen.

Suoritustavat

Ryhmä- ja parityöskentelyä.
Matkaohjelmaan valmistavat tehtävät ennen matkaa, aktiivinen osallistuminen matkalle, raportti matkan jälkeen.

Sisältö

Yritysvierailut, haastattelut, tutustuminen kulttuurielämään (museot, näyttelyt, ooppera-, baletti tai konserttikäynti).

Arviointiperusteet

Matkaohjelmaan valmistavat tehtävät ennen matkaa, aktiivinen osallistuminen matkalle, saksankielinen raportti matkan jälkeen.

Esitietovaatimukset

XSAX007 Liikesaksa 1 + XSAX008 Liikesaksa 2 sekä mielellään myös XSA624 Geschäftsdeutsch ja XSA623 Wirtschaftsdeutsch