XVE0005 Venäjä 1 (5 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
venäjä , suomi

Osaamistavoitteet

Kielen alkeiden hallinta (taitotaso A1.1 Eurooppalainen viitekehys)
Kurssin jälkeen opiskelija:

- selviää hyvin yksinkertaisissa arkitilanteissa
- pystyy poimimaan hidastempoisesta puheesta tuttuja sanoja
- pystyy ymmärtämään joitakin pääasioita maailmantiedon avulla
- osaa lukea venäjäksi hyvin lyhyitä tekstejä

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Sisältö

Kurssilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot: kuinka selviytyä venäjän kielellä elämän arkitilanteissa.

Lisätiedot

Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tutkintoonsa kahden vieraan kielen taidon.

Oppimateriaalit

Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-951-792-588-4 Alestalo Marjatta Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1

Arviointiperusteet

Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistuminen ei vaadi edeltäviä opintoja.