XVE0006 Venäjä 2 (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
venäjä , suomi

Osaamistavoitteet

Kielen alkeiden kehittäminen (taitotaso A1.2 Eurooppalainen viitekehys). Kurssin jälkeen opiskelija:

- rohkeasti selviytyy arkitilanteissa
- pystyy käyttämään laajempaa sanavarastoa kertoakseen tapahtumista ja tekemisistään
- osaa päätellä merkityksiä autenttisista teksteistä

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Sisältö

Kurssilla opitaan kielen perusrakenteet ja -taidot: kuinka selviytyä venäjän kielellä elämän arkitilanteissa.

Lisätiedot

Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tutkintoonsa kahden vieraan kielen taidon.

Oppimateriaalit

Oppikirjana kurssilla on "Kafe Piter" 1 - venäjää taitotasolle A1.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-951-792-588-4 Alestalo, Marjatta Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1

Arviointiperusteet

Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistuminen vaatii Venäjä 1-kurssin suorituksen tai vastaavat tiedot.