XVE0007 Venäjä 3 (5 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
venäjä , suomi

Osaamistavoitteet

Peruskielitason kehittyminen (taitotaso A2.1 Eurooppalainen viitekehys). Kurssin jälkeen opiskelija pystyy:

- tarkemmin ja laajemmin ilmaisemaan itseään jokapäiväisissä tilanteissa
- osallistumaan keskusteluun tutusta aiheesta

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Sisältö

Kurssin tavoitteena syventää perustaitoja ja laajentaa sanastoa.

Lisätiedot

Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tutkintoonsa kahden vieraan kielen taidon.

Oppimateriaalit

Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-951-792-588-4 Alestalo Marjatta Kafe Piter 1 - venäjää taitotasolle A1

Arviointiperusteet

Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistuminen vaatii Venäjä 1-2 kurssien suorituksen tai vastaavat tiedot.