XVE0008 Venäjä 4 (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
venäjä , suomi

Osaamistavoitteet

Peruskielitason kehittyminen (taitotaso A2.2 Eurooppalainen viitekehys). Kurssin jälkeen opiskelija:

- selviää jokapäiväisissä tilanteissa
- pystyy ilmaisemaan omia tarpeita suhteellisen monipuolisesti

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.
Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Sisältö

Kurssin tavoitteena syventää ja monipuolistaa opiskelijoiden venäjän kielen perustaitoja.

Lisätiedot

Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu lähinnä niille opiskelijoille, jotka tarvitsevat tutkintoonsa kahden vieraan kielen taidon.

Oppimateriaalit

Kafe Piter 2 - venäjää taitotasolle A2

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-951-792-377-4 Alestalo Marjatta, Malmberg Irina Kafe Piter 2 - venäjää taitotasolle A2

Arviointiperusteet

Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistuminen vaatii Venäjä 1-3 kurssien suorituksen tai vastaavat tiedot.