XVE0014 Venäjän kielen suullisen kielitaidon intensiivikurssi (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
venäjä , suomi

Osaamistavoitteet

Kehittää suullista kielitaitoa ja kuullunymmärtämistä.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen kurssiin.

Sisältö

Kurssilla harjoitellaan aktiivisesti keskustelemaan ja opitaan erilaisia kulttuurienväliseen viestintään liittyviä seikkoja vierailevan lehtorin johdolla.

Lisätiedot

Kaikille avoin valinnainen kurssi.

Oppimateriaalit

Opettajan antama materiaali.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssiin.

Esitietovaatimukset

Edeltävinä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai venäjän valmentava kurssi tai lukion venäjän C/D vastaavia tietoja.