XVE0016 Venäjän valmentava kurssi (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
venäjä , suomi

Osaamistavoitteet

Toimivan peruskielitaidon kehittäminen (A2.3-B1 Eurooppalainen viitekehys). Kurssin jälkeen opiskelija:

- selviytyy hyvin arkisissa asiointitilanteissa
- pystyy melko hyvin osallistumaan vapaamuotoiseen, yleiskieliseen keskusteluun venäjäksi
- pystyy etsimään asiatietoa
- pystyy melko sujuvasti kertomaan tapahtumista ja kokemuksista, omista tunteista ja perustelemaan mielipitensä

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on kieliopin ja sanaston kertaaminen sekä kirjalliseen ja suulliseen kommunikointiin harjaantuminen. Aiheita esim. matkailu, opiskelu Venäjällä.

Lisätiedot

Vapaavalinnainen kurssi kaikille opiskelijoille. Pakollinen taloustieteen opiskelijoille, jos venäjä on 2. vieras kieli.

Oppimateriaalit

Kafe Piter 2 - venäjää taitotasolle A2.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-951-792-377-4 Alestalo Marjatta, Malmberg Irina Kafe Piter 2 - venäjää taitotasolle A2

Arviointiperusteet

Kurssiin kuuluu kirjallinen tentti ja suullisen kielitaidon arviointi.

Esitietovaatimukset

Kurssille osallistuminen vaatii Venäjä 3-4 kurssien suorituksen tai lukion C/D venäjän kursseja vastaavat taidot.