XVE0018 Venäläinen yhteiskunta ja kulttuuri (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
venäjä , suomi

Osaamistavoitteet

Venäläisen yhteiskunnan ja kulttuurin, sen historian ja nykypäivän tuntemus ja osaaminen toimia niiden sanelimien ympyröissä.

Suoritustavat

Kurssilla luetaan ja keskustellaan nykypäivän asioista opettajan antamien materiaalien avulla. Opiskelijat tekevät tutkielman jostain Venäjään liittyvästä aiheesta.

Sisältö

Kurssin tavoitteena on perehtyä venäläiseen yhteiskuntaan ja kulttuuriin, sen historiaan ja nykypäivään.

Lisätiedot

Kaikille avoin valinnainen kurssi.

Oppimateriaalit

Opettajan ja opiskelijoiden aineisto

Arviointiperusteet

Opiskelijat tekevät tutkielman jostain Venäjään liittyvästä aiheesta.

Esitietovaatimukset

Edeltävänä opintoina vaaditaan Venäjä 4 ja/tai valmentava kurssi tai hyvät koulutiedot.