XAR0005 Arabia 1 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
arabia , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssilla opetetaan puhekielistä arabiaa, ja kirjakielistä arabiaa käytetään pääasiassa kirjoittamisen opiskelussa. Kurssin käytyään opiskelija ymmärtää yksinkertaisia päivittäisiä keskusteluja, osaa lukea yksinkertaista tekstiä ja kirjoittaa joitakin perusasioita itsestään.

Suoritustavat

Luennot, pari- ja ryhmätehtävät, keskusteluharjoitukset.

Sisältö

Kurssin aikana tutustut arabian kielen aakkosiin ja harjoittelet niiden lukemista ja kirjoittamista. Kurssi antaa myös perustietoa arabikulttuurista ja sen vaikutuksista kielenkäyttöön laajalla arabimaailman alueella.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät) ja lopputentti.