XAR0006 Arabia 2 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , arabia

Osaamistavoitteet

Alkeiskielitaidon täydentäminen (A1.2 Eurooppalainen viitekehys).
Kurssin käytyään opiskelija osaa:
- kertoa tarkemmin itsestään ja lähiympäristöstään
- selviytyä jokapäiväisissä asiointitilanteissa
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta tutusta aiheesta
- muodostaa yleiskuvan lyhyistä, yksinkertaisista teksteistä

Suoritustavat

Luennot, pari- ja ryhmätehtävät, keskusteluharjoitukset.

Sisältö

Täydennetään perustason kielitaitoa ja syvennetään kieliopin tuntemusta. Opetellaan selviytymään elämän arkitilanteissa.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät) ja lopputentti.

Esitietovaatimukset

Arabia 1 tai vastaavat tiedot.