XIT0005 Italia 1 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
italia , suomi

Osaamistavoitteet

Suullisen viestinnän tärkein osaamistavoite: Oppia vastaamaan yksinkertaisiin kysymyksiin sekä kysymään perustietoa ihmisistä tutustuttaessa.

Kirjallisen viestinnän tärkein osaamistavoite: Oppia lukemaan ja kirjoittamaan lyhyitä tekstejä / viestejä.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- Muodostaa yksinkertaisia kysymyksiä ja lyhyitä vastauksia.
- Tervehtiä ja käyttää tavallisimpia kohteliaisuusfraaseja.
- Kertoa itsestään ja elämästään: Mistä on kotoisin, minkä ikäinen on, mitä opiskelee tai tekee työkseen, mistä pitää ja mistä on kiinnostunut, millainen perhe itsellään on.
- Kertoa enemmän italialaisesta elämästä ja kulttuurista.
- Opiskelija selviytyy myös esim. kahvilassa, ravintolassa ja ostoksilla.

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Sisältö

Kurssilla perehdytään italian kielen alkeisiin ja peruskielioppiin sekä tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Kurssilla harjoitellaan myös arkipäivän yksinkertaisia puhetilanteita.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:

- Substantiivin suvut, artikkelit, monikon muodostus
- Säännöllisten verbien sekä tavallisimpien epäsäännöllisten verbien preesenstaivutus
- Persoonapronominit, demonstratiivipronominit, possessiivipronominit
- Ajanilmauksia, kellonajat
- Sanasto: tervehdyksiä ja muita kohteliaisuussanoja, kysymyssanoja, kansallisuussanoja, lukusanat, perhe, kulkuneuvot, ostossananastoa, kahvila-ja ravintolasanastoa.

Lisätiedot

Perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys).

Oppimateriaalit

Bella vista 1. Kurssilla käydään kirjan kappaleet 0-6.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-952-63-0792-3 Imperato - Kuusela - Meurman - Feroldi Bella vista 1

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin päätteeksi pidetään kertauskuulustelu.