XIT0006 Italia 2 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
italia , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan lisää jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavia rakenteita ja sanastoa.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kertoa enemmän itsestään ja elämästään (mm. perhe, vapaa-aika, harrastukset, mieltymykset)
- puhua kellonajoista, sopia tapaamisia
- kysyä ja neuvoa tietä
- asioida hotellissa, tehdä ostoksia, kysyä aikatauluja ja ostaa junalipun
- puhua säästä
- kertoa mitä on tehnyt (esim. edellisenä päivänä, viikonloppuna, lomalla, päivittäisrutiinit )
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta, jonka aihe on tuttu
- kertoa enemmän italialaisesta elämästä ja kulttuurista

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin päätteeksi pidetään kertauskuulustelu

Sisältö

Kurssilla jatketaan italian kielen alkeisiin ja peruskielioppiin perehtymistä, samalla tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin. Kurssilla harjoitellaan myös arkipäivän yksinkertaisia puhetilanteita.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:

- ns. -isc-verbit + lisää epäsäännöllisiä verbejä, si-passiivi
- Prepositiot ja niiden käyttö, preposition ja artikkelin yhteensulautuneet muodot, partitiivi
- Mi piace, mi piacciono-rakenne
- Painolliset pronominit (preposioitioiden kanssa käytettävät), painottomat objektipronominit, omistuspronominit, datiivipronominit, indefiniittipronomineja
- Adverbeja, adjektiiveja
- Ajanilmauksia: vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, kellonajat, päiväys, da quanto tempo? -rakenne
- Pronominaalipartikkelit ci ja ne; c'è / ci sono-rakenne, ci vuole/ ci vogliono-rakenne
- Menneen ajan muoto passato prossimo (=perfekti)
- Sanasto: kaupungilla liikkuminen, nähtävyydet, vapaa-aika, harrastukset, kansallisuudet, vuodenajat, kuukaudet, viikonpäivät, hotellissa, ruokakaupassa, juna-asemalla, perhe ja sukulaiset, sää, lomanvietto.

Oppimateriaalit

Bella Vista 1 : kpl 7-12.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-952-63-0792-3 Imperato - Kuusela - Meurman - Feroldi Bella vista 1

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin päätteeksi pidetään kertauskuulustelu.

Esitietovaatimukset

XIT0005 Italia 1 -kurssi tai vastaavat tiedot.