XIT0007 Italia 3 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
italia , suomi

Osaamistavoitteet

Kursilla opitaan lisää jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavia rakenteita ja sanastoa. Kuullunymmärtämisen, luetunymmärtämisen ja puhevalmiuden vahvistaminen.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kertoa enemmän itsestään ja elämästään (mm. arkirutiinit, perhe)
- kertoa aiemmin tapahtuneista asioista
- tehdä ostoksia, asioida vaatekaupassa
- vertailla asioita keskenään
- keskustella mm. elämäntavoista, ruokailutottumuksista ja liikunnasta
- ilmaista toiveensa ja mielipiteensä
- ymmärtää jo paremmin italialaista puhetta ja tekstiä, jonka aihepiiri on tuttu

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Sisältö

Kurssin aikana täydennetään tietoja kieliopissa sekä harjoitellaan kielen eri osa-alueita. Kieliopin opiskelun lisäksi kurssi sisältää kuullunymmärtämistehtäviä, keskusteluharjoituksia sekä pienimuotoisten kirjoitelmien laatimista. Samalla tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Kurssilla harjoitetaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:

- refleksiiviverbit
- lisää pronominien käyttöä
- pronominaalipartikkelien ci ja ne käyttöä
- quello, bello ja altro-sanojen käyttöä
- adjektiivien ja adverbien vertailu
- datiivia vaativat verbit
- lisää perfektin käyttöä
- relatiivipronominit che ja cui
- epäsäännöllisiä verbejä
- konditionaali
- kestopreesens
Sanasto: Arkirutiinit ja perhe-elämä, vaateet ja muoti, keittiö- ja ruokasanastoa, turismi ja matkailu, lomasanastoa, terveys, ravintotottumukset, liikunta ja urheilu

Lisätiedot

Perustason kielitaidon täydentäminen (A 1). Jatkoa italia 2-kurssille.

Oppimateriaalit

Bella vista 2

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9789526303680 Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi Bella vista 2

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin päätteeksi pidetään kertauskuulustelu.

Esitietovaatimukset

XIT0006 Italia 2 tai vastaavat tiedot.