XIT0008 Italia 4 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
italia , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssilla opitaan lisää jokapäiväisessä kielenkäytössä tarvittavia rakenteita ja sanastoa. Kuullunymmärtämisen, luetunymmärtämisen ja puhevalmiuden vahvistaminen.

Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- keskustella lomailusta, säästä ja luonnosta
- kuvailla menneen ajan olosuhteita ja tilanteita, kertoa mitä oli tapana tehdä
- käyttää rinnakkain menneen ajan aikamuotoja (imperfekti, perfekti, pluskvamperfekti)
- kirjoittaa kirjeen italiaksi
- kertoa oman maansa erityispiirteistä (mm. ruokakulttuuri, luonto, vuodenajat, juhlat)
- keskustella koulusta ja opiskelusta
- käskeä ja kehoittaa
- keskustella terveydestä ja sairauksista, asioida lääkärissä
- ymmärtää jo paremmin italialaista puhetta ja saa selvää hieman haastavammista teksteistä
- selviää jo paremmin keskustelutilanteessa italialaisen kanssa

Suoritustavat

Aktiivinen osallistuminen opetukseen.

Sisältö

Kurssin aikana täydennetään tietoja kieliopissa sekä harjoitellaan kielen eri osa-alueita. Kieliopin opiskelun lisäksi kurssi sisältää kuullunymmärtämistehtäviä, keskusteluharjoituksia sekä pienimuotoisten kirjoitelmien laatimista. Samalla tutustutaan italialaiseen elämäntapaan ja kulttuuriin.

Kurssilla harjoitellaan mm. seuraavia asioita / rakenteita:

- imperfekti
- perfektin ja imperfektin ero ja käyttö
- kestoimperfekti
- pluskvamperfekti
- piacere, sembrare, mancare ja servire perfektissä
- preposition da käyttö
- imperatiivi eli käskymuoto
- indefiniittipronomineja
- farcela-verbi
- pronominit verbin perusmuodon yhteydessä
- lisää epäsäännöllisiä verbejä

Sanasto: Lomailu vuoristossa, sää, luonto, italialaiset ja suomalaiset tavat ja kulttuuriset erityispiirteet, kirjeenvaihto, joulun vietto Italiassa ja Suomessa, koulu ja opiskelu, Italian koulujärjestelmä, ruumiinosat, terveys, sairaudet, lääkärissä asiointi.

Lisätiedot

Jatkoa italia 3-kurssille.

Oppimateriaalit

Bella vista 2

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9789526303680 Imperato-Kuusela-Meurman-Feroldi Bella vista 2

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen opetukseen. Kurssin päätteeksi pidetään kertauskuulustelu.

Esitietovaatimukset

XIT0007 Italia 3 tai vastaavat tiedot.