XUN0002 Unkari 2 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , unkari

Osaamistavoitteet

Taitotaso A1, perustason kielitaidon täydentäminen. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

- asioida ravintolassa tuttuja fraaseja käyttäen
- tehdä ostoksia
- kertoa jokapäiväisistä askareista
- kysyä ja neuvoa tietä sekä kertoa paikkojen sijainnista
- kuvailla asumisympäristöään
- käyttää liikeverbejä sekä paikallissijoja

Opiskelija hallitsee verbin perustaivutuksen, postpositioiden käytön sekä ruokailuun, pukeutumiseen sekä kaupunkiin ja asumiseen liittyvän perussanaston.

Suoritustavat

Luennot, audiovisuaaliset ja kirjalliset materiaalit, sekä suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Sisältö

Kurssin aihepiirejä ovat kaupunki, asuminen ja matkustaminen. Kurssilla opetellaan myös asioimaan ravintolassa sekä kaupassa. Lisäksi laajennetaan verbivarastoa ja opitaan kertomaan jokapäiväisistä askareista. Kaupunkiteeman yhteydessä päästään tutustumaan myös tarkemmin muutamiin Unkarin kaupunkeihin.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9789526781501 Unkaria helposti 1. Markus, Kaija; Vecsernyés, Ildikó; Wichmann; Irene. Helsinki: Suomi-Unkari Seura, 2012.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen tunneille, harjoitukset sekä kurssikoe.
Arviointi kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella.

Esitietovaatimukset

Unkari 1 tai vastaavat tiedot.