XUN0003 Unkari 3 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , unkari

Osaamistavoitteet

Taitotaso A2.1- peruskielitaidon alkuvaihe. Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa:

- kertoa säästä ja tulkita sääennusteita
- kertoa päiväohjelmastaan sekä jokapäiväisistä askareista
- kertoa harrastuksistaan ja vapaa-ajan vietosta
- toimia arkipäivän asioimistilanteissa
- kertoa terveydentilastaan
- kirjoittaa lyhyitä kirjeitä ja viestejä

Opiskelija hallitsee monipuolisesti arkisia toimintoja kuvaavia verbejä sekä ajanilmauksia, apuverbit ja infinitiivirakenteen käytön sekä kehoon ja terveyteen sekä vapaa-ajanviettoon liittyvän perussanaston.

Suoritustavat

Luennot, audiovisuaaliset ja kirjalliset materiaalit, sekä suulliset ja kirjalliset tehtävät.

Sisältö

Kurssilla opetellaan toimimaan eri asioimistilanteissa sekä kertomaan harrastuksista ja vapaa-ajan vietosta. Lisäksi jatketaan ajanilmausten opettelua. Kurssilla tutstutaan myös Unkarin maantietoon ja eri alueiden kulttuurisiin erityispiirteisiin sekä unkarilaisiin juhliin ja tapakulttuuriin.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
9789526781501 Unkaria helposti 1. Markus, Kaija; Vecsernyés, Ildikó; Wichmann; Irene. Helsinki: Suomi-Unkari Seura, 2012.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen tunneille, harjoitukset sekä kurssikoe. Arviointi kurssikokeen ja jatkuvan näytön perusteella.

Esitietovaatimukset

Unkari 2 tai vastaavat tiedot.