XVK0002 Viittomakielen jatkokurssi (4 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomalainen viittomakieli , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija
- osaa tuottaa/ymmärtää erilaisia lauserakenteita
- osaa tuottaa/ymmärtää pidempiä asia kokonaisuuksia yksinkertaisista arkipäivän aiheista
- osaa keskustella tavallisista arkipäivän aiheista ryhmässä
- tuntee kuurojenkulttuuria

Suoritustavat

50 tuntia kontaktiopetusta ja 50 tuntia itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät annetaan kurssin aikana. Tunneilla on runsaasti pariharjoituksia sekä ryhmäkeskusteluja.

Sisältö

Kurssilla jatketaan viittomavaraston kartuttamista. Harjoituksia tehdään keskustelujen ja esitysten muodossa. Kurssin aikana pyritään kehittämään ilmaisutaitoa. Kurssin päättyessä opiskelija osaa tuottaa kokonaisen tarinan omaan elämäänsä liittyvästä aiheesta. Lisäksi kurssilla jatketaan tutustumista kuurojen kulttuuriin elokuvan ja keskustelujen kautta.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
952 53396 19 3 Viittomakieliset Suomessa; Anja Malm, Viittomakieli 1 Suomalaista viittomakieltä aikuisopiskelijoille; Vivolin-Karen & Alanne,
952 9883 17 X Suomalaisen viittomakielen perussanakirja; Kuurojen liitto

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi, oppimispäiväkirja, tarinan esittäminen.

Esitietovaatimukset

Kurssi edellyttää viittomakielen alkeiden hallintaa.