XPO0098 Each one teach one/Portuguese (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet

Osaamistavoitteet

EOTO-ohjelma suoritetaan itseohjautuvasti, ja opiskelija asettaa itse omat tavoitteensa sekä määrittelee kielitaitonsa tason. Tämän takia ohjelman voi suorittaa useammin kuin kerran - kuitenkin enintään 2 kertaa samassa kielessä. Jos haluat suorittaa EOTOn uudestaan, on tärkeää että määrittelet kielitaidon tasosi ja tavoitteesi tarkasti ja neuvottelet asiasta myös ohjaajan kanssa etukäteen.

Suoritustavat

Ohjelman aikana opiskelijat tapaavat säännöllisesti. Molempia kieliä opiskellaan vähintään 20 tuntia parin kanssa (20 + 20 tuntia). Lisäksi ohjelmaan kuuluu tapaamisiin valmistautuminen ja tapaamisista raportoiminen EOTO-sivustolla olevaan henkilökohtaiseen blogiin.

Sisältö

Each One Teach One on pariopiskeluohjelma, jossa opiskelijat opettavat toisilleen omaa äidinkieltään tai koulukieltään ja opiskelevat parinsa kieltä. Ennen kuin ohjelman voi aloittaa, täytyy opiskelijalla olla opiskelupari.
Tarkemmat tiedot ohjelmasta ja siitä, miten parin voi löytää, ellei paria vielä ole:

https://kielikeskus.jyu.fi/eoto

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää ohjelman edistämistä sovitussa aikataulussa sekä aktiivista ja analyyttista oman oppimisen raportointia blogissa ja tapaamisissa ohjaajan kanssa.