XHE0005 Heprea 1 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
englanti , suomi , heprea

Osaamistavoitteet

Tunnistetaan kaikki heprean kielen paino- ja käsiaakkoset. Pystytään lukemaan ja kirjoittamaan lyhyitä lauseita hepreaksi, ymmärtämään pääkohdat lyhyestä dialogista, sekä vastaamaan ja kysymään henkilökohtaisista perustiedoista vuoropuhelussa. Ymmärretään israelilaisen tapa- ja viestintäkulttuurin pääpiirteitä.

Suoritustavat

Kurssilla painotetaan sekä suullista että kirjallista kielitaitoa, sisältäen runsaasti pari- ja ryhmäkeskusteluja, kuunteluharjoituksia sekä kirjoitus- ja lukutehtäviä.

Sisältö

Heprea 1 on alkeiskurssi, jonka tarkoitus on johdatella nykyheprean perusteisiin sekä kiehtovaan israelilaiseen kulttuuriin.

Kurssin aikana tutustutaan heprean kielen paino- ja käsikirjaimiin, opiskellaan perusfraaseja ja -kielioppia sekä aletaan rakentaa sanavarastoa, jolla selviää arkielämän eri tilanteissa.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
10: 9653501127/ 13: 978-9653501126 Chayat, S., Israeli, S. & Kobliner, H. 2013. Hebrew From Scratch part 1. Jerusalem: Academon.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät) ja lopputentti.