XHE0006 Heprea 2 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
englanti , heprea , suomi

Osaamistavoitteet

Alkeiskielitaidon täydentäminen (A1.2 Eurooppalainen viitekehys).
Kurssin käytyään opiskelija osaa:

- kertoa tarkemmin itsestään ja lähiympäristöstään
- selviytyä jokapäiväisissä asiointitilanteissa
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta tutusta aiheesta
- muodostaa yleiskuvan lyhyistä, yksinkertaisista teksteistä

Suoritustavat

Luennot, pari- ja ryhmätehtävät, keskusteluharjoitukset, audiovisuaaliset materiaalit.

Sisältö

Täydennetään perustason kielitaitoa ja syvennetään kieliopin tuntemusta. Opetellaan selviytymään heprean kielellä elämän arkitilanteissa kirjallisesti ja suullisesti. Kurssilla jatketaan myös tutustumista israelilaiseen (tapa)kulttuuriin.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
10: 9653501127/ 13: 978-9653501126 Chayat, S., Israeli, S. & Kobliner, H. 2013. Hebrew From Scratch part 1. Jerusalem: Academon.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi (tuntityöskentely, kotitehtävät) ja lopputentti.

Esitietovaatimukset

Heprea 1 tai vastaavat tiedot.