XRA0005 Ranska 1 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , suomi

Osaamistavoitteet

Perustason kielitaito (A1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- selviytyä jokapäiväisistä perustilanteista sekä suullisesti että kirjallisesti
- saada selvää hitaasta ja selkeästä puheesta, kun puhutaan arkisista asioista tai kun asiayhteys on tuttu

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Sisältö

Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.
TEEMA: Jokapäiväinen ympäristöni
SISÄLTÖ: Arkiset asiointitilanteet sekä itsestä kertominen.

Oppimateriaalit

Escalier 1 (SanomaPro)

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-952-63-2043-4 Escalier 1 (SanomaPro)

Arviointiperusteet

Kirjoitetun kielen (lähinnä sanasto ja kielioppi) taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanalla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Arviointikriteerit löytyvät tarkemmasta tavoitetason kuvauksesta kurssin kotisivulta.