XRA0006 Ranska 2 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , suomi

Osaamistavoitteet

Perustason kielitaidon täydentäminen (A1 -> Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- osata selviytyä jokapäiväisisä asiointitilanteissa.
- osata kertoa lyhyesti elinympäristöstään, itsestään ja mielipiteistään.
- osata muodostaa yleiskäsitys helposta lehtitekstistä.
- ymmärtää hidasta ja selkeää puhetta, jos aihe on tuttu.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Sisältö

Alkeiskurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.
TEEMA:Ympäristöni ja mielenkiintoni kohteet
SISÄLTÖ: Aihepiireinä ympäristön ja asioiden kuvailu ja niistä kertominen.

Oppimateriaalit

Escalier 1-2 (SanomaPro)

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-952-63-0370-3 Escalier 2 (SanomaPro)

Arviointiperusteet

Kirjoitetun kielen, sanaston ja kieliopin taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanalla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Arviointikriteerit löytyvät tarkemmasta tavoitetason kuvauksesta kurssin kotisivulta.

Esitietovaatimukset

Peruskielitaitotason osittainen hallinta, esim. Ranska 1-kurssi tai vastaava.