XRA0007 Ranska 3 (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , suomi

Osaamistavoitteet

Laajempi perustason kielitaito (A2 -> Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin opiskelijan tulisi:
- osata kommunikoida ranskaksi ja ilmaista tunteitaan ja mielipiteitään varmemmin
- ymmärtää pääkohdat yksinkertaisista asiateksteistä
- ymmärtää pääkohdat normaalitempoisesta puheesta, kun aihe tuttu

- osata päätellä merkityksiä

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Sisältö

Jatkokurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille.
TEEMA: Sosiaalinen kanssakäyminen, Ranska ja sen kulttuuri
SISÄLTÖ: Aihepiireinä akateeminen opiskelu, työ ja vapaa-aika.

Oppimateriaalit

Escalier 2-3 (SanomaPro)

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-952-63-0370-3 Escalier 2 (SanomaPro)

Arviointiperusteet

Kirjoitetun kielen, sanaston ja kieliopin taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanalla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä arvioidaan kurssin aikana. Arviointikriteerit löytyvät tarkemmasta tavoitetason kuvauksesta kurssin kotisivulta.

Esitietovaatimukset

Ranska 1-2 kurssien suorittaminen tai lukion D-ranskan kursseja vastaavat taidot.