XRA0009 Ranskan täydentävä kurssi (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , suomi

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys, ymmärtäminen B1+, tuottaminen B1-).

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- osata hahmottaa ranskan yleiskielen suullisen ja kirjallisen vuorovaikutuksen eroja
- pystyä ymmärtämään yleiskielistä puhetta ja tekstejä myös ilman sanakirjaa, mikäli aihe on tuttu
- selviytyä itsenäisesti sekä suullisesti että kirjallisesti arki- ja opiskeluelämän lyhyissä vuorovaikutustilanteissa
- osata arvioida vahvuuksiaan ja heikkouksiaan kielen oppijana
- ottaa itse vastuu oppimisestaan

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Sisältö

Vapaavalintainen kurssi kaikille yliopisto-opiskelijoille. Pakollinen taloustieteen opiskelijoille, jos ranska on 2. vieras kieli. Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta.
TEEMA: Ranskan kieli, kulttuuri ja yhteiskunta
SISÄLTÖ: Kurssi räätälöidään kulloisenkin opiskelijaryhmän mukaan. Aiheita esim. akateeminen opiskelu ja työ Ranskassa, yhteiskunnalliset ja kulttuuriaiheet.

Oppimateriaalit

Escalier 4, Sanoma Pro

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-952-63-1577-5 Dervin-Kemppainen-Laine-Mokhtari-Tenhunen, Escalier 4, Sanoma Pro

Arviointiperusteet

Formatiivinen arviointi testien, itse- ja vertaisarvioinnin muodossa. Kurssilla arvioidaan, onko eri taitoalueiden tavoitteet (ks. tarkemmet arviointikriteerit kurssin kotisivulta) saavutettu, jokainen erikseen arvosanalla 1-5.

Esitietovaatimukset

Ranska 3-4 kurssien suorittaminen tai lukion C/D-ranskan kursseja vastaavat taidot.