XJA0011 Japani 6 (5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
japani , suomi

Osaamistavoitteet

Opiskelija on opiskellut japanin opintojensa aikana vähintään 500 kanjimerkkiä, joita hän lukee ja kirjoittaa monimediaisen välineistön avulla. Ilman apuvälineitä opiskelija osaa lukea vähintään tyydyttävällä tasolla. Hän osaa vähintään tyydyttävästi soveltaa opettelemiaan kielioppirakenteita, kuten kausatiivia, passiivia ja kausatiivin passiivia, sekä erilaisia konditionaaleja. Opiskelija on tutustunut kielen eri rekistereihin, ja useimmiten valitsee sopivan. Hän osaa käyttää erilaisia sähköisiä apuvälineitä japaninkielisessä tiedonhaussa.
Opiskelija sijoittuu noin kielitaitotasolle B2 yleiseurooppalaisessa viitekehyksessä.

Suoritustavat

Lähiopetus ja itsenäinen työskentely.

Sisältö

Kurssi johdattaa opiskelijan itsenäisen opiskelun pariin. Oppikirjojen ohella käytetään monimediaista lähdemateriaalia. Japanin kieliopin ja sanaston perusteet ovat kurssin jälkeen hyvin omaksuttu. Opiskelija on opetellut aktiivisesti kurssin loppuun mennessä japanin opintojensa aikana kaikkiaan noin 500 kanji-merkkiä. Lisäksi oppikirjan ja lisämateriaalien kautta opiskelijalle on tullut passiivisen kielitaidon piiriin vielä lukuisia muita kanji-merkkejä.

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-4-89358-859-3 Bunka shokyuu nihongo 2, Bunka Institute of Language 2013.
978-4-89358-861-6 Bunka shokyuu nihongo 2 renshuu mondaishuu, Bunka Institute of Language 2013.
978-4-89358-119-8 Basic Kanji Book vol. 2, Bonjinsha Co.,LTD.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäinen opiskelu sekä kurssikokeisiin osallistuminen ja jatkuva näyttö.

Esitietovaatimukset

Japani 1-5. Edellisen kurssin arvosanan tulisi olla vähintään 2, jotta kykenee opiskelemaan tällä kurssilla.