XJA0012 Perinteinen Japanin kulttuuri (4 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
japani , suomi

Osaamistavoitteet

Hahmotetaan perinteisen kansan- ja korkeakulttuurin sekä käsityön kokonaiskuva historiallisessa kehyksessä ja hallitaan muutama osa-alue yksityiskohtaisemmin. Osataan esittää omaksuttu tieto esseemuodossa sekä esitelmänä.

Kurssin hyväksytysti suorittanut opiskelija esittää vähintään tyydyttävää tietotasoa kirjoitelmassaan ja esitelmässään. Loppukokeessa hän on valmistautunut esittämään vähintään tyydyttävää tietotasoa seuraavista aihepiireistä: Japanin uskonnot, muutamat perinteiset kansan- ja korkeakulttuurin sekä käsityötaidon osa-alueet historiallisessa kehyksessä.

Suoritustavat

Kontaktiopetusta ja itsenäistä opiskelua, paritehtäviä ja kirjoitelman sekä esitelmän laatimista.

Sisältö

Opiskellaan perusasiat Japanin uskonnoista. Tutustutaan perinteisen kansan- ja korkeakulttuurin sekä perinteisten käsityötaitojen osa-alueisiin kulttuurihistorian kehyksessä. Opiskelijat tutustuvat erityisesti oman kurssitutkielmansa aiheeseen ja esittävät aiheensa muille.

Oppimateriaalit

Etsitään itse lähdemateriaalia omaa kirjoitelmaa ja esitelmää varten. Opettaja antaa suosituksia lähdekirjallisuudesta loppukoetta varten.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen ja itsenäiseen työskentelyyn sekä loppukokeeseen osallistuminen.

Jos kurssi tentitään, tentittävä kirjallisuus sovitaan opettajan kanssa.

Arviointi: Jatkuva näyttö aktiivisen osallistumisen kautta, kirjoitelman ja esitelmän tekeminen hyväksytysti sekä loppukokeessa annettu hyväksytty näyttö sisällönhallinnasta. Arviointi hyväksytty/hylätty.