XKV0012 Kirjoitusviestintä/kielenhuollon kurssi (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Verkkokurssin suoritettuaan opiskelija osaa ajantasaiset suomen yleiskielen oikeinkirjoitus- ja tyylinormit, ts. säännöt ja suositukset. Opiskelija osaa käyttää hyödyksi kielenhuoltoon liittyviä apuneuvoja, kuten tuoreita hakuteoksia ja verkkomateriaaleja. Opiskelija pystyy apuneuvojen avulla huoltamaan omista teksteistään selkeitä, sujuvia ja tyyliltään yhtenäisiä.

Suoritustavat

Kurssi on itsenäisesti suoritettava verkkokurssi. Kurssi suoritetaan Optima-työtilassa tekemällä neljä tehtäväkokonaisuutta ohjeiden mukaisesti.
Toteutetaan yliopiston kielikeskuksen opetuksena ja avoimena yliopisto-opetuksena.

Sisältö

Verkkokurssi on tarkoitettu kielenhuollon perusasioiden kertaamiseen. Kurssilla on myös mahdollisuus syventyä tarkempiinkiin kielenhuollon yksityiskohtiin. Kurssilla painottuu kokonaisvaltainen kielen selkeyden, sujuvuuden ja tyylin yhtenäisyyden hiominen.

Kurssilla perehdyt kielen- ja tekstinhuollon osa-alueisiin sekä suomen kielen asiantuntijaelinten antamiin oikeinkirjoitus- ja tyylinormeihin sekä virallisluonteisiin kielenhuollon suosituksiin. Lisäksi kartoitat kurssilla omia äidinkielen taitojen kehittämistarpeitasi.

Verkkokurssi koostuu neljästä tehtäväkokonaisuudesta, jotka ovat 1) kielenhuollon taitojen lähtötasoa selvittävä kielitesti, 2) harjoitustehtävät kielenhuollon osa-alueista, 3) kokonaisen tekstin huoltoa ja tyylinormeja harjoittava kokoava korjaustehtävä sekä 4) essee kielenhuollosta.

Keskeisenä osana kurssia on harjoitella kielenhuollon apuneuvojen eli suomen kielen asiantuntijaelinten tarjoamien kielenhuollon aineistojen ja sanakirjojen käyttöä.

Lisätiedot

Kurssi on viestintä- ja kieliopintoja täydentävä kurssi, eikä sillä voi korvata tutkintovaatimuksiin sisältyviä pakollisia äidinkielen opintoja.
Kurssin voi suorittaa, jos opiskelija ei ole aiemmin suorittanut suurelta osin samansisältöisiä kursseja XKV0024 Kielenhuollon luennot tai XKVH011 Journalistiikan kielenhuolto.

Oppimateriaalit

Kurssilla hyödynnettävä kirjallisuus ja oppimateriaalit on listattu kurssin Optima-työtilaan. Kurssin pystyy suorittamaan verkkomateriaalien avulla.

Arviointiperusteet

Hyväksytty kurssisuoritus edellyttää kurssin kaikkien neljän tehtäväkokonaisuuden tekemistä ohjeiden mukaisesti. Opiskelijan tulee näin osoittaa saavuttaneensä kurssin osaamistavoitteet.