XKVA010 Artikkeliväitöskirjan johdanto-osa (2-3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Työpajan jälkeen osallistujan odotetaan tuntevan artikkeliväitöskirjan tekstilajia ja pystyvän jäsentämään, mitä artikkeliväitöskirjan kirjoittaminen hänen omalla kohdallaan tarkoittaa. Osallistuja tuntee myös artikkeliväitöskirjan johdanto-osan kirjoittamiseen liittyvät keskeiset periaatteet ja osaa soveltaa niitä omassa kirjoitustyössään.

Suoritustavat

Työpaja koostuu kahdesta yhteisestä tapaamisesta ja pienryhmätapamisesta. Työpajaan kuuluu ennakkotehtävä, välitehtäviä ja oman johdanto-osan työstämistä eteenpäin annettujen ohjeiden mukaan.

Sisältö

Miten kirjoittaa artikkeliväitöskirjan yhteenveto? Tässä työpajassa tarkastellaan erilaisia artikkeliväitöskirjatyyppejä ja niihin liittyviä haasteita. Lisäksi käsitellään sitä, millainen on johdanto-osan kirjoittamisprosessi ja mitä vaatimuksia johdanto-osalle on asetettu eri tieteenaloilla.

Työpajan aikana osallistujat työstävät käsikirjoitusrungon (disposition) omasta johdanto-osastaan ja laativat tämän perusteella kirjoittamissuunnitelman. Dispositioita ja kirjoittamissuunnitelma tarkastellaan pienryhmissä, joissa niistä annetaan ja saadaan vertaispalautetta.

Lisätiedot

Työpaja sopii väitöskirjaprosessin eri vaiheissa oleville jatko-opiskelijoille, jotka työstävät artikkeliväitöskirjaa ja pohtivat johdanto-osan rakentumista.

Arviointiperusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen kuuluu osallistuminen kontaktiopetukseen sekä opintotehtävien tekeminen ohjeiden mukaisesti.