XRU0005 Ruotsin kielen täydentävä kurssi (3 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija hallitsee kielioppirakenteet, osaa kertoa omasta opiskelualastaan, pystyy lukemaan kohdekielisiä tekstejä sekä keskustelemaan ajankohtaisista teemoista.

Suoritustavat

Kurssin opetusmuotoja ovat kielioppiluennot harjoituksineen, keskustelu- ja tekstinymmärtämisharjoitukset.

Sisältö

Kurssilla kerrataan ruotsin kielen kielioppirakenteita, mm. substantiivit, adjektiivit, pronominit, verbit, sanajärjestys ja prepositioiden käyttö. Lisäksi harjoitellaan luetunymmärtämistä erityyppisten tekstien avulla, tehdään runsaasti keskusteluharjoituksia ja pidetään lyhyt suullinen esitys. Kurssi valmentaa opiskelijaa tutkintoon kuuluvaa ruotsin akateemisen tason kurssia varten aktivoimalla ruotsin kielen käyttöä.

Lisätiedot

Ruotsin valmentava kurssi on tarkoitettu opiskelijoille, jotka tarvitsevat monipuolista harjoitusta ja tukea sekä kirjallisen että suullisen ruotsin kielen tuottamisessa.

Toteutetaan vain Jyväskylän avoimen yliopiston opintojaksona.

Arviointiperusteet

Hyväksyttyyn suoritukseen vaaditaan aktiivinen osallistuminen opetukseen, osasuoritukset (ainekirjoitus, lyhyt suullinen esitys parin kanssa) sekä lopputentin läpäiseminen.

Esitietovaatimukset

Kurssi soveltuu parhaiten opiskelijoille, jotka eivät ole käyneet lukiota ja joiden ruotsin opiskelusta on jo aikaa ja/tai kielitaito on puutteellinen.