XSAT1000 Liikesaksa alkeet 1 (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , saksa

Osaamistavoitteet

- opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja perussanastoa
- opiskelija osaa toimia saksaksi yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa
- opiskelija omaa taitoja toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: verbin preesenstaivutus, persoonapronominit, substantiivien suku ja monikko, lukusanat sekä harjoitellaan yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa ja liike-elämän arkipäivässä tarvittavia perustaitoja.

Opintojakson jälkeen opiskelija:
- osaa esitellä itsensä ja toisen henkilön ja tiedustella vointia
- osaa ilmaista ammatin
- osaa muodostaa kysymyksiä
- osaa sopia tapaamisesta
- osaa etsiä tietoja messuista

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-3-12-676460-5 Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.
978-3-12-676459-9 Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, oppimispäiväkirja/kirjallinen tentti.