XRA0022 Ranskan kirjoitusharjoitukset (4 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (Eurooppalainen viitekehys vahva B1)

Kurssin suoritettuaan opiskelijan tulisi:
- osata kirjoittaa itsenäisesti ja selkeästi muodoltaan, aiheiltaan ja tavoitteiltaan erilaisia tekstejä ja soveltaa niihin oppimiaan kielen rakenteita.
- osata hyödyntää sanakirjaa käyttääkseen aiheeseen sopivaa sanastoa ja sopivia lauserakenteita sidosteisen tekstin laatimiseksi.

Suoritustavat

Kirjoitus- ja lukutehtäviä tunnilla ja kotitehtävinä.

Sisältö

TEEMA: Miten oppia kirjoittamaan ranskaksi, tekstitaitoja soveltaen, itsenäisesti?
SISÄLTÖ: Kurssilla opetellaan kommunikoimaan kirjallisesti erityyppisiä tekstejä lukien ja tuottaen, syventäen rakenteiden ja merkitysten hallintaa. Kurssilla aloitetaan lyhyistä teksteistä (kirjeet, viestit) ja edetään erilaisten tekstimallien mukaan pitempien ja kompleksisempien kirjoitelmien laadintaan (kertomukset, raportit).

Arviointiperusteet

Kurssitehtäviin perustuva arviointi.

Esitietovaatimukset

Hyvä perustason kielitaito (A2-B1), esim. valmentava kurssi.
Ranskan kielioppikurssin suorittaminen joko kirjoitusharjoitusten rinnalla tai sitä ennen on suositeltavaa.