XSAT1001 Liikesaksa alkeet 2 (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , saksa

Osaamistavoitteet

- opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja liike-elämän perussanastoa
- opiskelija osaa toimia saksaksi yksinkertaisissa sosiaalisissa viestintätilanteissa
- opiskelija osaa toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa
- opiskelija osaa hahmottaa selkeästä yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: prepositioita, lisää verbin taivutusta, modaaliverbit, perfektimuotoja, imperatiivimuotoja, nominatiivin ja akkusatiivin käyttö, omistuspronominit sekä harjoitellaan sosiaalisissa ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia perustaitoja.

Opintojakson jälkeen opiskelija:
- osaa kuvailla pääasioita yrityksestä ja työtehtävistä
- osaa toimia ravintolatilanteissa
- osaa kysyä ja neuvoa tietä
- ymmärtää saamiaan selkeitä ohjeita ja osaa reagoida niihin
- hallitsee yritysjuhlaan liittyvää sanastoa; ymmärtää kutsun ja osaa vastata siihen

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-3-12-676460-5 Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.
978-3-12-676459-9 Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, oppimispäiväkirja/kirjallinen tentti.

Esitietovaatimukset

Liikesaksan alkeet 1 tai vastaavat tiedot.