XSAT1002 Liikesaksa alkeet 3 (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi , saksa

Osaamistavoitteet

- opiskelija hallitsee saksan kielen perusrakenteita ja liike-elämän perussanastoa
- opiskelija osaa toimia melko hyvin sosiaalisissa viestintätilanteissa
- opiskelija osaa toimia yksinkertaisissa liike-elämän viestintätilanteissa
- opiskelija ymmärtää selkeästä yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: perfekti, akkusatiivi ja datiivimuotoja, prepositioita, imperfektimuotoja sekä harjoitellaan sosiaalisissa ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia taitoja.

Opintojakson jälkeen opiskelija:
- osaa kuvailla pääasioita yrityksestä ja sen toiminnoista
- osaa toimia erilaisissa matkustustilanteissa
- osaa toimia yrityksen tilaisuuksiin liittyvissä tilanteissa
- osaa kuvata asuntoa ja asuinpaikkaa
- osaa kertoa koulutuksesta ja ammateista

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-3-12-676460-5 Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016
978-3-12-676459-9 Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, Itsenäisesti suoritettavat tehtävät, oppimispäiväkirja/kirjallinen tentti.

Esitietovaatimukset

Liikesaksan alkeet 1-2 tai vastaavat taidot.