XSAT1003 Liikesaksa alkeet 4 (3 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
saksa , suomi

Osaamistavoitteet

- opiskelija hallitsee saksan kielen rakenteita ja kaupallista ja taloussanastoa
- opiskelija osaa toimia sosiaalisissa viestintätilanteissa
- opiskelija osaa toimia liike-elämän perusviestintätilanteissa
- opiskelija ymmärtää yrityksen arkipäivää ja ajankohtaisia aiheita käsittelevästä tekstistä pääkohdat ja osaa etsiä tietoa saksankielisistä lähteistä

Suoritustavat

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäinen työskentely ja kirjallinen tentti.

Sisältö

Opintojaksolla käydään läpi saksan kielen perusrakenteita: sivulausetyypit, refleksiiviverbit, adjektiivin taivutus ja vertailu, konjunktiivi sekä harjoitellaan sosiaalisissa ja liike-elämän viestintätilanteissa tarvittavia taitoja.

Opintojakson jälkeen opiskelija:
- osaa toimia selkeissä puhelintilanteissa
- osaa esitellä yritystä ja sen toimintaa
- osaa toimia liikematkatilanteissa
- tuntee kirjallisen liikeviestinnän perustekstityypit
- osaa laatia lyhyehköjä saksankielisiä kirjallisia viestejä

Kirjallisuus

ISBN-numero Tekijä, julkaisuvuosi, teoksen nimi, julkaisija
978-3-12-676460-5 Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Kursbuch 1. Auflage 2016.
978-3-12-676459-9 Sander et al. DaF im Unternehmen A1/A2 Übungsbuch 1. Auflage 2016.

Arviointiperusteet

Osallistuminen opetukseen ja suullisiin harjoituksiin, itsenäisesti suoritettavat tehtävät, oppimispäiväkirja/kirjallinen tentti.

Esitietovaatimukset

Liikesaksan alkeet 1-3 tai vastaavat taidot.