XENY1000 Academic and professional communication (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
englanti

Osaamistavoitteet

On completion of the course, the students are expected to:
• have developed key skills and strategies for independent learning and information literacy (including time management, efficient note-taking and reading, finding and critically evaluating information)
• be familiar with different academic genres as well as their general and discipline-specific conventions (including language use and terminology), identify arguments and types of argumentation, and demonstrate critical reading skills
• understand the contextual and intercultural aspects of academic and professional communication and adapt to specific situations and audiences
• work purposefully and productively in teams, (manage conflicts), and present information clearly, concisely, and persuasively to others
• reflect on, direct, monitor and evaluate their own and support their peers’ learning for the development of further skills and confidence

Suoritustavat

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien tekemistä aikataulussa.

Sisältö

The first-year module will help students integrate into their studies as well as into the academic community within a multicultural environment. The focus will be on critical information management skills, which will assist students in finding, evaluating, and using appropriate sources in their own areas of interest. Interactive communication will be emphasized through learning to assimilate into and work within multicultural teams in an academic environment.

Lisätiedot

Kulttuuripolitiikan maisteriohjelmassa opiskeleville.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kontaktiopetukseen sekä itsenäisesti valmisteltujen opintotehtävien suorittaminen hyväksytysti. Läsnäolovelvollisuus 80 %. Tarkemmat kriteerit esitellään kurssilla.