XRUX1000 Uppdatera din svenska (1 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
ruotsi , suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelijan
- Osaa kertoa itsestään ja opiskelustaan sekä kirjallisesti ja suullisesti
- Osaa keskustella ajankohtaisista ja omaan alaan liittyvistä teemoista ja ilmaista niistä mielipiteensä
- Osaa hyödyntää erilaisia oppimista tukevia työkaluja osaamisensa kehittämisessä
- Osaa arvioida omaa oppimistaan ja on kehittänyt kielenoppimisstrategioitaan

Suoritustavat

Toiminnallista itsenäistä työskentelyä, pari- ja pienryhmätyöskentelyä. Suullisia ja kirjallisia tehtäviä.

Sisältö

Uppdatera din svenska -opintojaksolla opiskelija kehittää ruotsin kielen taitoaan kohti tutkintovaatimusten mukaista osaamista. Osaamistavoitteiden saavuttamiseksi opintojaksolla harjoitellaan suullista ilmaisua sekä kirjoitetaan ja luetaan kohdekielisiä tekstejä opiskelijoiden tarpeiden mukaan. Jaksolla kehitetään myös opiskelijoiden kielenoppimisen strategioita.

Arviointiperusteet

Läsnäolo, aktiivinen osallistuminen ja osasuoritusten hyväksytty suorittaminen.