XVE0015 Pietari - mahdollisuuksien kaupunki (2-4 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
venäjä , suomi

Osaamistavoitteet

Venäläiseen todellisuuteen, opiskeluun ja kulttuuriin perehtyminen

Suoritustavat

Ryhmä- ja parityöskentelyä. Aktiivinen osallistuminen matkalle, venäjänkielinen raportti matkan jälkeen.

Sisältö

Tutustuminen Pietarin yliopistoihin, Pietarissa toimiviin suomalaisiin kulttuuri- ja yritysedustustoihin, Pietarin kaupunkiin ja sen museoihin sekä kulttuurielämään.

Lisätiedot

Opintomatka järjestetään kevätlukukaudella ja ilmoittautuminen opettajalle,

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen matkalle, venäjänkielinen raportti matkan jälkeen.