XENX1000 Gaining confidence in English (1 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
englanti

Osaamistavoitteet

Kurssin käytyään opiskelija:
- Puhuu rohkeammin englantia.
- Tunnistaa englannin kielen puhumiseen liittyviä tunteita, ajatuksia ja asenteita sekä on tietoinen omasta taitotasostaan.
- Uskaltaa osallistua muille englannin kursseille.
- Tietää miten voi kehittää englannin kielitaitoaan

Sisältö

- Puhumisrohkeutta kehitetään erilaisten vuorovaikutustehtävien avulla.
- Käsitellään esiintymisjännitykseen ja vieraan kielen puhumisen arasteluun liittyviä teemoja.
- Kurssi tarjoaa englannin puhumisen kokemuksia ja tukea antavaa ohjausta.
- Esitellään englannin kielitaidon kehittämisen työkaluja.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen kurssityöskentelyyn. Hyväksytyt kurssin oppimistehtävät.