XVK0003 Viittomakielen jatkokurssi 2 (2 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
suomalainen viittomakieli

Osaamistavoitteet

Kurssin jälkeen opiskelija
- osaa tuottaa/ymmärtää erilaisia lauserakenteita
- osaa tuottaa/ymmärtää pidempiä asia kokonaisuuksia arkipäivän aiheista
- osaa keskustella tavallisista arkipäivän aiheista ryhmässä

Suoritustavat

24 tuntia kontaktiopetusta ja 24 tuntia itsenäistä työskentelyä, kotitehtävät annetaan kurssin aikana. Tunneilla on runsaasti pariharjoituksia sekä ryhmäkeskusteluja.

Sisältö

Kurssilla jatketaan viittomavaraston kartuttamista. Harjoituksia tehdään keskustelujen ja esitysten muodossa. Kurssin aikana pyritään kehittämään ilmaisutaitoa. Kurssin päättyessä opiskelija osaa tuottaa kokonaisen tarinan omaan elämäänsä ja helppoihin arkipäivän tilateisiin liittyvistä aiheista.

Oppimateriaalit

Tunnilla jaettavat tehtävät.

Arviointiperusteet

Jatkuva arviointi, tarinan esittäminen.

Esitietovaatimukset

Edellyttää alkeis- ja jatkokurssin käymistä.