XJA0020 Japanin puheharjoitukset (1 op)

Arvosteluasteikko
Hyväksytty-hylätty
Opetuskieli/-kielet
japani , suomi

Osaamistavoitteet

Vahvistetaan kommunikaatiotaitoja pääosin suullisesti ja kehitetään itsevarmuutta japaniksi kommunikoidessa. Osataan toimia monissa arkisissa tilanteissa japaniksi sujuvasti myös puhekielisesti ns. tuttavallisella kielen tasolla.

Suoritustavat

Suulliseen kielitaitoon keskittyvä kurssi, pääosin pari- ja pienryhmätyötä.

Sisältö

Harjoitellaan ja vahvistetaan kommunikaatiotaitoja japaniksi eri arkipäivän tilanteissa, kuin myös opiskeluun sekä työelämään liittyvissä tilanteissa Japanissa. Muita aiheita ovat muun muassa puhekieli, puhelimessa keskustelu, sähköpostiviestintä, omista kiinnostuksen kohteista ja opinnoista keskustelu luonnollisella puhekielellä. Kurssi sopii erityisesti vaihtoon lähteville opiskelijoille, tai suulliseen kielitaitoon itsevarmuutta kaipaaville opiskelijoille.

Arviointiperusteet

Aktiivinen osallistuminen ja tehtävien hyväksytty suoritus.

Esitietovaatimukset

Japani 3 -kurssi suoritettuna.