XRA0012 Ranskan aktivointikurssi (2-5 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska , suomi

Osaamistavoitteet

Itsenäisen kielenkäyttäjän kielitaito (A2 - B1 Eurooppalainen viitekehys)
Suoritettuaan kurssin hyvin arvosanoin opiskelija:
- osaa kommunikoida ymmärrettävästi arkielämän eri konteksteissa.
- kykenee keskustelemaan ranskaksi.
- hahmottaa eri kielenkäytön piirteitä.
- ymmärtää jonkin verran ranskalaista yhteiskuntaa ja kulttuuria.

Suoritustavat

Kurssi sisältää erilaisiin teksteihin ja audiovisuaalisiin materiaaleihin pohjaavia tehtäviä, joilla kehitetään tavoitteissa esiteltyjä taitoja.

Sisältö

Ranskan aktivointikurssi on kertaava peruskielitaitokurssi tason A1 jo saavuttaneille (ranska 1-2 kurssit käyneille), joilla seuraava kielitaidon taso on saavuttamatta, hataralla pohjalla tai päässyt unohtumaan.
Aktivointikurssi on siis intensiivinen versio Ranska 3 ja Ranska 4 -kursseista.

ASEMA: jatkokurssi, joka on tarkoitettu kaikille yliopiston opiskelijoille, joille Ranska 3 ja Ranska 4 -kurssit eivät ole sopineet
TEEMA:Elämää ja arkea Ranskassa
SISÄLTÖ: Aihepiireinä ranskaksi selviäminen arkipäivän tilanteissa (esim. lääkärissäkäynti).

Arviointiperusteet

Kirjoitetun kielen, sanaston ja kieliopin taidot arvioidaan tentillä kurssin päättyessä arvosanoilla 1-5 ja suullisen kielitaidon kehittymistä pyritään arvioimaan kurssin aikana (mikäli kurssikoko sen sallii). Opettaja ilmoittaa kurssin alussa tarkemmat arviointikriteerit.

Esitietovaatimukset

EDELTÄVÄT OPINNOT: Itsenäisen kielenkäyttäjän perustaidot (A2 ->), esim. Ranska 1, 2 -kurssit tai vastaavat opinnot.