XSU0021 Suomi 5 (6 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
suomi

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija

osaa toimia sujuvasti, täsmällisesti ja tilanteenmukaisesti erityyppisissä sosiaalisen vuorovaikutuksen tilanteissa
ymmärtää fiktiivisiä ja oman alansa tieteellisiä tekstejä, pystyy arvioimaan lukemaansa ja kuulemaansa sekä tekemään niistä johtopäätöksiä
osaa viestiä omasta alastaan tarkoituksenmukaisesti ja idiomaattisesti sekä kirjallisesti että suullisesti
osaa valita tilanteeseen sopivat kielenkäytön ja -oppimisen strategiat sekä hyödyntää tavoitteellisesti ympäristön tarjoamia mahdollisuuksia kehittää omaa kielitaitoaan

Suoritustavat

Kurssin 60 kontaktitunnilla opitaan suomea monipuolisten tehtävien avulla ryhmissä, pareittain ja itsenäisesti. Kurssilla harjoitellaan kielitaidon eri osa-alueita: puhumista, puheen- ja tekstinymmärtämistä sekä kirjoittamista. Kieliopin ja sanaston opiskelu integroituu tähän. Kurssilla luetaan vaativia asiatekstejä ja kaunokirjallisia tekstejä sekä seurataan erikoisaloja käsitteleviä dokumentteja eri medioista. Kirjoitustehtävät painottuvat työelämän teksteihin. Itsenäinen työ painottuu aiempaa pidempien tekstien lukemiseen ja ammattialakohtaiseen kirjoittamiseen. Kurssilla käytetään opiskelijoiden tarpeisiin suunniteltua materiaalipakettia, jonka saa opettajalta materiaalimaksua vastaan. Kotitehtävien tekeminen on tärkeä osa kurssia.

Sisältö

Tavoitteena on tiivis, täsmällinen ja idiomaattinen kielenkäyttö, monipuolinen sanastonhallinta, kyky käsitellä vaativiakin aihepiirejä lukien, kuunnellen ja keskustellen sekä akateemisen kielenkäytön vahvistaminen.
STATUS: Peruskurssi
KOHDERYHMÄ: Suomi 4 -kurssin suorittaneille

Arviointiperusteet

Kurssin suorittaminen edellyttää aktiivista osallistumista ja läsnäoloa sekä annettujen tehtävien ja kurssitöiden tekemistä sovitussa aikataulussa. Kurssin lopussa on tentti (osa-alueet: puhuminen, puheenymmärtäminen, tekstinymmärtäminen, kirjoittaminen sekä rakenteet & sanasto). Kurssityöt ja tentin kaikki osa-alueet vaikuttavat opiskelijan arvosanaan.

Esitietovaatimukset

VAATIMUKSET: Suomi 4 tai vastaavat taidot
TAITOTASO: B2