RKMP031 Ranskan kielen ääntämiskurssi (2 op)

Arvosteluasteikko
0-5
Opetuskieli/-kielet
ranska

Osaamistavoitteet

Kurssin suoritettuaan opiskelija osaa ääntää ranskaa luontevasti ja sujuvasti.

Objectif:
- saisir la prononciation et l’intonation françaises
- acquisition d'une prononciation aisée

Suoritustavat

Ääntämis- ja intonaatioharjoituksia kielistudiossa.

Sisältö

Systemaattisissa ääntämis- ja intonaatioharjoituksissa keskitytään erityisesti niihin kohtiin, jotka eniten tuottavat suomalaiselle vaikeuksia.

Exercices systématiques de la prononciation et de l’intonation. Seront traités avec plus de précision les problèmes des finnophones.

Lisätiedot

ASEMA: Vapaavalintainen kurssi kaikille opiskelijoille. Osa Etudes françaises -opintokokonaisuutta (RKMP031).

Arviointiperusteet

Suullinen tentti.

Esitietovaatimukset

XRA0008 Ranska 4 -kurssi, valmentava kurssi tai vastaavat taidot.