13.02.2018

Ma­temaat­tis-luon­non­tie­teel­li­nen tie­de­kunta

Ma­temaat­tis-luon­non­tie­teel­li­sen tie­de­kunnan opetussuunnitelmat 2017-2020

Bio- ja ympäristötieteiden laitos

Fysiikan laitos

Kemian laitos

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Matemaattis-luonnontieteellisen tiedekunnan erilliset opintokokonaisuudet ja muut opinnot

Opetussuunnitelmien liitteet