Yliopisto palveluksessasi - Wolmar

Yliopiston infrastruktuurit

Jyväskylän yliopiston tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit on listattu laitoksittain. Niiden käyttömahdollisuuksista saa lisätietoa laitoskohtaisista listauksista, sekä niissä mainituilta yhteyshenkilöiltä.

From these pages you find information about each department’s most important infrastructures; devices, premises, software and materials for research. Websites provide also information on the contact persons, locations and purpose of use.

Humanistinen tiedekunta

Historian ja etnologian laitos

Kielten laitos

Musiikin laitos

Soveltavan kielentutkimuksen keskus

Taiteiden ja kulttuurintutkimuksen laitos

Viestintätieteiden laitos

Informaatioteknologian tiedekunta

Informaatioteknologian tiedekunta: tietojenkäsittelytieteiden ja tietotekniikan laitos

Kasvatustieteiden tiedekunta

Kasvatustieteiden laitos

Opettajankoulutuslaitos

Kauppakorkeakoulu

Kauppakorkeakoulu

Liikuntatieteellinen tiedekunta

Liikuntakasvatuksen laitos

Terveystieteiden laitos

Liikuntabiologian laitos

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta

Bio-ja ympäristötieteiden laitos

Fysiikan laitos - Department of Physics

Kemian laitos

Matematiikan ja tilastotieteen laitos

Yhteiskuntatieteellinen tiedekunta

Psykologian laitos

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos

 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius