Yliopisto palveluksessasi - Wolmar

Yliopiston infrastruktuurit

Jyväskylän yliopiston tutkimuksen ja opetuksen infrastruktuurit on listattu laitoksittain. Niiden käyttömahdollisuuksista saa lisätietoa laitoskohtaisista listauksista, sekä niissä mainituilta yhteyshenkilöiltä.

From these pages you find information about each department’s most important infrastructures; devices, premises, software and materials for research. Websites provide also information on the contact persons, locations and purpose of use. 

Humanistis-yhteiskuntatieteellinen tiedekunta | Faculty of Humanities and Social Sciences 

Historian ja etnologian laitos - Department of History and Ethnology

Kieli- ja viestintätieteiden laitos - Department of Language and Communication Studies

Musiikin, taiteen ja kulttuurin tutkimuksen laitos - Department of Music, Art and Culture Studies

Yhteiskuntatieteiden ja filosofian laitos - Department of Social Sciences and Philosophy

Soveltavan kielentutkimuksen keskus - Centre for Applied Language Studies

Informaatioteknologian tiedekunta | Faculty of Information Technology 

Jyväskylän yliopiston kauppakorkeakoulu | Jyväskylä University School of Business and Economics

Kauppakorkeakoulu - JSBE

Kasvatustieteiden ja psykologian tiedekunta | Faculty of Education and Psychology

Kasvatustieteiden laitos - Department of Education

Opettajankoulutuslaitos - Department of Teacher Education

Psykologian laitos - Department of Psychology

Jyväskylän yliopiston normaalikoulu - University of Jyväskylä Teacher Training School

Liikuntatieteellinen tiedekunta | Faculty of Sport and Health Sciences

Liikunnan käyttäytymis- ja yhteiskuntatieteiden tieteenalaryhmä - Sport Pedagogy and Social Sciences of Sport

Liikuntabiologian tieteenalaryhmä - Biology and Physical Activity

Terveystieteiden tieteenalaryhmä - Health Sciences

Matemaattis-luonnontieteellinen tiedekunta | Faculty of Mathematics and Science 

Bio-ja ympäristötieteiden laitos - Department of Biological and Environmental Science

Fysiikan laitos - Department of Physics

Kemian laitos - Department of Chemistry

Matematiikan ja tilastotieteen laitos - Department of Mathematics and Statistics

Erillislaitokset | Separate Institutes 

Kokkolan yliopistokeskus Chydenius - Kokkola University Consortium Chydenius