Yliopisto palveluksessasi - Wolmar

Myös järjestöt hyötyvät yliopistoyhteistyöstä

Tiimi Socius, kuvassa Timo (vas.), Juuli, Satu, Emma ja Markku

Opiskelijat mukana ammattiliiton toiminnan kehittämisessä

Viiden opiskelijan monitieteinen tiimi toteuttaa kuluvan kesän aikana kehittämisprojektin Vakuutusväen Liitto VvL ry:lle. Projekti toteutetaan osana Jyväskylän yliopiston työelämäopintoihin kuuluvaa kurssia URAA001 Monitieteinen työelämäprojekti (5-7 op). VvL ry:n projektin tavoitteena on nuorentaa ammattiliiton imagoa ja aktivoida nuoria vakuutusalalla toimivia henkilöitä liittymään jäseniksi. Opiskelijat ovat tarttuneet työhön valtavalla innolla – uuden tapahtumakonseptin lisäksi on syntynyt esimerkiksi mainosvideoita. Työn alla on myös opiskelijoille suunnattu kysely, jolla kartoitetaan nuorten mielikuvia ja tietämystä ammattiliitosta.

Miten nuoret saadaan järjestäytymään? Miten heidät tavoittaa? Näihin kysymyksiin tiimin opiskelijat pyrkivät löytämään ratkaisun. Viestinnän avuksi on tuotettu kolme mainosvideota. Tässä nousee esiin monitieteisen tiimin etu: osaamista ja taitoja riittää käsikirjoituksen laatimisesta näyttelemiseen ja taustamusiikin toteuttamisesta editointiin.

Lisäksi opiskelijat ovat suunnitelleet uuden tapahtumakonseptin, jonka avulla pyritään kehittämään nuorten vakuutusalalla työskentelevien tai vasta alaa opiskelevien henkilöiden verkostoitumista. Konsepti on suunniteltu siten, että se voidaan laajentaa tulevaisuudessa esim. opiskelijoita koskevaksi tiedotustilaisuudeksi.

Aktivointitoimenpiteiden lisäksi projektissa toteutetaan liiketalouden opiskelijoille suunnattu kysely. Näin pyritään selvittämään, mihin ammattiliiton kannattaisi tulevaisuudessa keskittyä, jotta yhä useampi nuori innostuisi mukaan. Kyselystä saatujen näkökulmien pohjalta opiskelijat laativat kehittämisehdotuksia Vakuutusväen Liitolle.

Yhteistyö tiimissä on toiminut erinomaisesti. Toisilleen ennestään tuntemattomat opiskelijat jakoivat vastuualueet heti projektin alussa. Viikoittaisissa palavereissa he sopivat aina tulevan viikon tehtävistä. Eri alojen osaaminen, erilaiset ajatusmaailmat ja harrastukset sekä mielenkiinnonkohteet auttavat tarkastelemaan asioita laajasti eri näkökulmasta.

Myös ammattiliitto on innoissaan projektista. Koulutuspäällikkö Sari Lassila Vakuutusväen Liitosta on Jyväskylän yliopiston kasvatteja ja sai tiedon opintojaksosta alumniverkoston kautta.

Projekti on hänen mielestään oiva keino saada tuoreita näkemyksiä liiton jäsenpalveluun ja jäsenhankintatyöhön. Opiskelijaprojektin avulla ammattiliitto pääsee konkreettisesti kiinni erityisesti nuorten toiveisiin ja ajatuksiin.

Lisätietoja:

  • Vakuutusväen Liitto VvL ry: Koulutuspäällikkö Sari Lassila, puh. 0207 291 476, sari.lassila[at]vvl.fi
  • Opiskelijatiimi: Projektipäällikkö Emma Hytönen, emma.e-k.hytonen[at]student.jyu.fi
  • Kurssi URAA001 Monitieteinen työelämäprojekti: Koulutussuunnittelija Niina Pitkänen, niina.pitkanen[at]jyu.fi